Cầu nâng 4 trụ

Thương hiệu
Xuất xứ
Loại cầu

Thông tin từ Tahico